कारखाना भ्रमण

7
9
8

उत्पादन परीक्षण प्रक्रिया

14

पहिलो पटक जब ग्राहकले सोधेको छ, हामी कम्तिमा कच्चा माल खरीद, नमूना उत्पादन र परीक्षण, ग्राहक परीक्षण, सूचना प्रतिक्रिया संशोधनहरू, सामूहिक उत्पादन नभएसम्म, साइट डेटा डेटा प्रतिक्रिया सहित, कम्पनीको गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीमा जानकारी इनपुट गर्न थाल्छौं। सम्पूर्ण उत्पादन चक्र र उत्पादन चक्र, उत्पादहरूको कडा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न।

परीक्षण प्रक्रिया प्रदर्शन

10

प्यारामिटर परीक्षण-प्रदर्शन परीक्षण-लाइफटाइम र वातावरण परीक्षण